Risiko for ny terrorplanlægning

Ugens kommentar, John Wagner, adm. direktør hos De Samvirkende Købmænd

Foto: DSK

Med de nye detailhandelsbestemmelser i planloven følger desværre en risiko for det, som vi i gamle dage – altså før salig Svend Aukens stop for flere hypermarkeder i Danmark – kaldte for ”terrorplanlægning”.

Det var, når f.eks. Dansk Supermarked og developere af storcentre til en borgmester sagde, at hvis de ikke fik lov til at etablere sig i kommunen, ville de i stedet gøre det i nabokommunen – hvor de i øvrigt så sagde præcis det samme.

Med den nye planlovs tilladelse til kommunerne til (under visse betingelser, som ikke er store forhindringer) at etablere såkaldte aflastningscentre, er der desværre en reel risiko for, at vi planlovsmæssigt bliver bombet 25 år tilbage.

Om risikoen er stor eller lille, afhænger af flere faktorer:

For det første af den vejledning til kommunerne, som Erhvervsministeriet har sendt i høring hen over sommerferien, og hvor der introduceres en yderst problematisk model til beregning af påståede produktivitets- og prisgevinster ved placering af nye butikker i aflastningscentre ved indfaldsvejene til handelsbyer.

For det andet af kommunernes fremtidige anvendelse af de nye muligheder.

DSK protestere mod ny vejledning
Det er klart som amen i kirken, at vi naturligvis protesterer mod en vejlednings-model, som på forhånd påstår pekuniære fordele ved aflastningscentre, medens alle modsatrettede konsekvenser som udtynding af bymidte, afledede effekter for det øvrige butiksliv, beskæftigelse, trafikbelastning, mindre social kapital osv. underprioriteres.

Men under alle omstændigheder er og bliver udfordringerne med den nye planlov, at kommunerne har fået et større råderum, og at de derfor i fremtiden må forventes at blive udsat for et endnu større pres – terrorplanlægning – fra kreative developere.

Risikoen er vokset for flere ”megacentre” med store udvalgsvarebutikker og en enkelt eller flere dagligvarebutikker på op til 3900 kvadratmeter.

Tilsammen en konstruktion, som kan koste byen en attraktiv bymidte og oplandet adskillige mindre dagsvarebutikker.

Advarsel til de nye byråd
Det kommende kommunalvalg – tirsdag den 21. november – får derfor afgørende betydning for den fremtidige detailhandelsplanlægning.

De nye byråd får en større værktøjskasse, hvor der er redskaber til at styrke den etablerede detailhandel, men hvor der desværre også er kommet en større og farlig økse (aflastningscentre), som skal anvendes med måde – og aldrig før, at man har gjort sig helt klart, hvad man vil opnå med sit hug.

Min anbefaling skal derfor være, at man lokalt de kommende måneder spørger byrådskandidaterne, hvordan de har det med øksen… og stemmer derefter!