Rekruttering fra kanten kan sikre arbejdskraft til butikker

Lav ledighed og manglende arbejdskraft betyder, at virksomheder må se sig om efter nye måder at rekruttere medarbejdere på

Tobias Vibits er blandt de mange, der har arbejdet på særlige vilkår i dagligvarehandelen. I hans tilfælde i Rema 1000. Foto: Henrik Frydkjær

Gennem de sidste godt tre er er ledigheden faldet jævnt, og i marts 2017 lå ledigheden ifølge Danmarks Statistik på 116.300 personer. Samtidig melder flere brancher også om besvær med at finde den arbejdskraft, de har brug for. Og det får også betydning for dagligvarebutikkerne.

For at sikre, at der også i fremtiden er tilstrækkelig arbejdskraft er flere virksomheder derfor begyndt at udforske nye muligheder for at finde medarbejdere. En af metoderne er ved at rekruttere blandt ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Det forklarer Ella Petersen, seniorkonsulent hos videns- og netværkshuset Cabi, som er en non-profit-organination under Beskæftigelsesministeriet.

Detailvirksomheder skal tænke frem

– Ledige, som befinder sig på kantenen af arbejdsmarkedet, kan godt blive opkvalificeret og på sigt blive værdifulde medarbejdere. Men det kræver, at virksomhederne er fremsynede, og i god tid overvejer, hvilke opgaver de skal rekruttere til, siger Ella Petersen.

– Hvis man i god tid ved, hvad der er brug for, kan man også få tilrettelagt den rigtige opkvalificering, og den ledige bliver kørt i stilling til at varetage opgaverne, når der skal rekrutteres nyt personale. Både løbende og ved sæsonudsving, fortsætter hun.

Landets jobcentre er ifølge Ella Petersen en god samarbejdspartner for butikkerne. Job-centrene kender de ledige, og jobcentrene kan vejlede virksomhederne om, hvad de skal være opmærksomme på, når de tager imod en ledig fra kanten af arbejdsmarkedet – og jobcentret ved, hvilke muligheder for støtte, der er for virksomhederne. Hvis man har et tæt og løbende samarbejde med jobcentret betyder det også, at virksomhedskonsulenten lærer den enkelte virksomhed at kende og ved, hvilke kompetencer, der kan bruges, forklarer Ella Petersen.

Opgaver frem for stillinger

Hun opfordrer til, at gøre op med den traditionelle tankegang om at tænke i de sædvanlige stillinger, og i stedet fokusere på, hvilke opgaver, der skal løses i virksomheden.

– Er virksomheden og jobcentre i god dialog om, hvilke typer af opgaver, og hvilke typer medarbejdere, der er brug for, har jobcentret gode chancer for at finde kandidater, som matcher kravene. Skal den nye medarbejder have kundekontakt? Kan arbejdsdetiden være fleksibel? Er der tunge løft? Det er sådan nogle ting jobcentret og butikslederen skal afklare, når de skal spore sig ind på de rigtige kandidater til jobbet, siger Ella Petersen.

Dagligvarekæden Fakta har i samarbejde med Unges Uddannelsescenter etableret Klar til Start, som er en særligt uddannelsesforløb for unge med autismespektrumforstyrrelse.

Gennemfører de forløbet, er de garanteret job i Fakta. Og det er ifølge Ella Petersen netop et eksempel på en virksomhed, der får opgaver medarbejder til at passe sammen trods ud-fordringer. Hun mener desuden, at rekruttering fra kanten også kan bidrage positivt til virksomhedernes bundlinje. Gennem praktikperioder inden ansættelse får virksomhed og praktikant mulighed for at se hinanden an, og det minimerer fejlrekrutteringer. Derudover kan praktikken bruges som værdifuld oplæringstid.

Logistikkompagniet rekrutterer fra kanten

Lager- og logistikvirksomheden Logistikkompagniet med hovedsæde i Greve er et eksempel på en virksomhed, som rekrutterer fra kanten, og som har gjort det til en central del af virksomhedens strategi at rekruttere medarbejdere blandt ledige fra kanten af arbejds-markedet.

Omkring 43 procent af virksomhedens medarbejdere har været gennem praktik og løn-tilskud, eller er ansat i fleksjob. Og der er en helt bestemt grund til, at Logistikkompagniet går efter at ansætte medarbejdere, som ellers ikke står forrest i ledighedskøen.

– På længere sigt er det en indsats, som vil blive en gevinst for os. Vores branche er ikke blandt de mest attraktive, for det er hårdt arbejde, vi kan tilbyde, og vi er ikke lønførende. Men inden for en overskuelig fremtid kommer vi til at mangle kvalificeret arbejdskraft, og derfor er det en helt klar strategi for as at rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet, siger Carsten Moberg, adm. direktør for Logistikkompagniet.

– Vi kan tydeligt se, at de medarbejdere, vi har været med til at give en ekstra chance, gerne vil betale noget tilbage, og det gør de ved at være nogle meget loyale medarbejdere, fort-sætter han.

Gennem en årrække har Logistikkompagniet skabt job til flygtninge, udsatte unge og personer med psykiske fysiske problemer, og to ud af tre kontanthjælpsmodtagere, som har været i forløb hos Logistikkompagniet, er blevet fastansat.

Skrevet af journalist Jakob R. Johansen, Cabi

Artiklen er den første i en række i et nyt samarbejde med nonprofit-videnshuset Cabi, der
har en målsætning om ”bedre arbejde til flere”.