Rekordår for Dansk Returemballage

Aldrig før er der afleveret så mange dåser og engangsflasker med pant

Arkivfoto: Ulrik Samsøe Figen

Danskernes loyalitet overfor retursystemet for dåser og plastflasker ser ud til bare at blive større, selv om forbrugerne i forvejen returnerer en meget stor del af de tomme dåser og flasker. Returprocenten har ligget højt i mange år, idet 9 ud af 10 engangsemballager er afleveret i...