Nye butiksstørrelser i planloven

Små dagligvarebutikker går fra 1.000 til 1.200 kvm.

Regeringen er klar med en ny planlov. Foto: Henrik Denman.

Dagligvarebutikker i lokalcentre og som enkeltstående butikker får i fremtiden lov til at blive lidt større end i dag, nemlig på 1.200 kvm. mod nu 1.000 kvm.

Dagligvarebutikker i bymidter og bydelscentre kan øges fra 3.500 kvm. i dag til 5.000 kvm. I aflastningsområder vil grænsen fremover være 3.900 kvm.

Det er resultatet af den aftale om en ny planlov, som regeringen har indgået mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Konservative. Aftalen faldt plads her til morgen torsdag.

Ifølge aftalen spiller fysisk nærhed en rolle, når det drejer sig om dagligvarebutikker. Planlovens nuværende begrænsninger på størrelsen af dagligvarebutikker kan ifølge aftalen imidlertid være en hindring for, hvor stort et sortiment butikkerne kan have, hvor effektivt de kan drives, og dermed, hvor meget de konkurrerer med billige varer og andre fordele til forbrugerne. Derfor gøres reglerne mere fleksible, så kommunerne kan planlægge for lidt større dagligvarebutikker.

Kommunerne vil kunne planlægge for dagligvarehandel inden for de nye rammer, under hensyntagen til kundegrundlaget og andre lokale forhold, herunder hensynet til effektiv konkurrence og handelslivet i bymidterne.

Det er fortsat ikke hensigten at muliggøre nye hypermarkeder eller hypermarkedslignende indkøbscentre, som er butikskoncepter, hvor en større udvalgsvarebutik designmæssigt fremtræder som en identificerbar enhed sammen med en dagligvarebutik.

Planlovens størrelsesbegrænsning for dagligvarebutikker i lokalcentre og som enkeltstående butikker, som fremover vil være 1.200 kvm., angiver det maksimale bruttoetageareal. Det omfatter salgsareal, lager, kontor og personalefaciliteter mv.

DEL
Forrige artikelNy planlov er på plads
Næste artikelPolitisk tilfredshed med planlov
Henrik Denman
Uddannet som journalist på Danmarks Journalisthøjskole i 1983. Har skrevet om dagligvarehandel og detailhandel generelt siden 1986, først som redaktør af fagbladet DetailBladet 1986-2007 og siden 2007 som journalist på Dansk Handelsblad. Skriver nyheder og reportager.