Prognose: 500 kiosker lukker

Over de kommende ti år vil flere end 500 kiosker lukke. Kapitalstærke kæder vil samtidig ekspandere

Foto: Helle-Karin Helstrand/Inforgrafik: Ulrik Samsøe Figen

Kiosk efter kiosk er lukket de seneste 10 år, og ifølge Retail Institute Scandinavias netop offentliggjorte prognose er det ikke slut endnu. Står prognosen til troende, vil flere end 500 kiosker lukke over de kommende ti år.

Cirka en tredjedel af de lukningstruede kiosker ligger i forbindelse med et tankanlæg eller på en togstation.

– Det går hårdest ud over de kiosker, der er helt uden for kædesamarbejde, siger Henning Bahr, adm. dir. og ejer af Retail Institute Scandinavia, Henning Bahr.

Ifølge prognosen vil der ske en halvering af kioskerne fra 2007 til 2027, hvilket betyder, at der i alt vil være 1620 kiosker i 2027. Heraf vil 540 ligge i forbindelse med en tog- eller servicestation. Omsætningen forventes at falde fra 11,5 mia. kr. i den samlede kiosksektor i dag til 9,4 mia. kr. i 2027.

Circle K bliver ved vejen

Der vil dog samtidig være en modsatrettet trend, og nogle kæder vil gå frem. Det gælder blandt andre 7-Eleven, der som first mover er godt rustet til at fortsætte sin positive udvikling. Kæden har i dag 181 butikker – hvoraf de 60 ligger sammen med en Shell-station og 73 sammen med en togstation.

– Som jeg ser det, er der plads til i hvert fald 15-20 7-Eleven-butikker flere på forskellige beliggenheder i byen. Antallet afhænger selvfølgelig af, om eksempelvis dagligvarekæderne kommer op med convenienceformater, der kan konkurrere med 7-Eleven, siger Henning Bahr.

Han forventer ikke umiddelbart, at Circle K, der er en anden kapitalstærk spiller med fremgang, vil konkurrere med 7-Eleven uden for servicestationerne og åbne butikker adskilt fra tankanlæg lige foreløbig.

– Circle K får travlt nok med at holde på bilisterne på servicestationerne, siger han.

De to kæder har i 2016 ifølge tal fra Kioskhåndbogen en markedsandel i kiosk- og servicestationssektoren på mere end 40 pct.

7-Eleven åbner og lukker

Adm. dir. for Reitan Servicehandel, der ejer 7-Eleven i Danmark, Jesper Østergaard, siger, at kæden kan åbne op mod 55 nye butikker i løbet af de kommende fem år – en del af dem vil være Deli-butikker, der alene har fokus på mad.

I august åbnede 7-Eleven på Viborg Regionshospital, og inden jul åbner én på Herlev hospital.

– Derudover har vi signeret kontrakter på yderligere to butikker i Storkøbenhavn, men beliggenhederne er fortrolige ind til videre. Vi vil dog fortsat også afvikle eller flytte butikker i takt med ændringer i infrastrukturen, siger Jesper Østergaard.

Blandt andet er det besluttet at lukke DSB/7-Eleven i Kalundborg og Nivå.

7-Eleven rundede for nogle år siden 200 butikker, men ikke rentable forretninger er løbende blevet lukket. Det har blandt andet ramt en del butikker på togstationerne. Efter mange år med underskud opnåede kæden i 2014 et overskud på 2 mio. kr. Det steg til 38 mio. kroner i 2016. ”Like for like”-væksten lå sidste år på 1,4 pct., og den samlede omsætning lå på 2,2 mia. kroner uden brændstof og billetter.