Producenter arbejder stadig med EU-krav

I godt fire måneder har
EU’s nye krav til fødevareoplysninger været gældende, og i dag overholder omkring 70 pct. af fødevarerne i de danske butikker de nye krav.
Det skønner GS1 Denmark i sit nye blad “På stregen”. Ifølge GS1 er der dog stadig en del arbejde at gøre i mange virksomheder, før man er klar til at efterleve kravene og give forbrugerne adgang til alle de produktinformationer, som EU kræver.
EU har vedtaget regler for fødevareinformation, som trådte i kraft i december, og som skal være fuldt implementerede i 2016. Reglerne står i EU Regulativ nr. 1169 og har fået vidtrækkende konsekvenser for fødevarebranchen.
I forordningen samles de generelle mærkningsregler og næringsdeklarationsreglerne.
De generelle regler skal anvendes fra december 2014 og næringsdeklarationsreglerne fra december 2016.
Dog skal varer, der i dag bærer næringsdeklaration, mærkes med næringsindhold efter de nye regler allerede fra december 2014.
Nye regler
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende mærkning er, at næringsdeklarationen bliver obligatorisk, at varens samlede sukkerindhold og saltindhold skal angives i næringsdeklarationen, at allergener skal fremhæves i ingredienslisten f.eks. med andre typer, anden farve eller med fede typer, og endelig er der minimumskrav til skrifttypestørrelsen.
Efter de nye regler skal alle produktinformationer være synlige for forbrugeren også i et online supermarked.
Gennem hele 2014 havde fødevareproducenterne meget travlt med at tilpasse produktinformationerne på varerne efter de nye EU-regler.
Ifølge GS1 Denmark mangler en del virksomheder stadig at få afklaret en række spørgsmål, hvor der er problemer med tolkning af kravene.