Priserne får lige et ekstra hak opad

Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet, frygter, at supermarkeder og producenter vil udnytte de stigende råvarepriser til at skrue ekstra op for prisen. Hans bekymring deles af Leif Nielsen, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, der blandt andet nævner, at priserne på brød steg med 16 procent i 2008, men da råvarepriserne faldt igen, fulgte salgsprisen af brødet ikke med.
Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Søren Bo Rasmussen vil gøre en indsats for at holde øje med detailbranchens prissætning.