Stigende afregningspriser til Arlas ejere

Hævede afregningspriser var godt nyt til Arlas andelshavere. Til gengæld fald blev Arlas resultat før skat halveret i første halvår

Foto: Arla Foods

Arlas halvsårsregnskab er både præget af plusser og minusser.

På plussiden kan Arlas andelshavere notere sig en væsentlig stigning i afregningsprisen per kilo mælk på 35,8 euro cent, svarende til en stigning på 19 pct. sammenlignet med første halvår af 2016.

Samtidig steg Arla-koncernens omsætning med 3,4 pct. og rundede dermed 5 mia. euro, ca. 37,5 mia. kr.

Derimod faldt resultatet før skat kraftigt og landede på 130 mio. euro mod 261 mio. euro i første halvår af 2016.

“I takt med at det globale marked for mejeriprodukter er forbedret, har vi reageret på de afledte stigninger i de globale priser for mejeriprodukter, samtidig med at vi også kontant har optimeret vores produktsammensætning på vores vigtigste markeder. Vi har derfor kunnet hæve acontomælkeprisen til vores ejere, mælkeproducenterne, med 42 procent i løbet af de sidste 12 måneder. Det var hårdt tiltrængt efter to et halvt år, som har været rigtig hårde for de fleste mælkeproducenter verden over,” siger CEO for Arla Foods, Peder Tuborgh i en pressemeddelelse.

Forventninger til hele året
Arla forventer en yderligere forbedring i Arlaindtjeningen for helåret i forhold til halvåret.

Omsætningen forventes at ligge i den øvre ende af intervallet 10 til 10,5 mia. euro mod 9,6 mia. euro i 2016.

“De forbedrede markedsbetingelser, som er drevet af stigende priser på mælkefedt og protein, især i Europa i de seneste måneder, er virkelig godt nyt for Arla og vores mælkeproducenter, og vi forventer, at andet halvår af 2017 bliver endnu stærkere i lyset af den fortsatte markedsforbedring. Vi forventer at nå vores mål for omsætning, resultatandel, gearing og vækst for strategiske brands. Vi forventer, at den positive prisudvikling fortsætter. Vi har hævet acontomælkeprisen til vores ejere yderligere i juli, august og september og forventer at fastholde dette høje niveau resten af året,” siger Peder Tuborgh.

Højere salgspriser og en forbedret salgsandel for brandede produkter har haft en positiv effekt på Arlas omsætning i Europa igennem første halvdel af 2017. Det er dog blevet udhulet af lavere mælkevolumener og ugunstige valutaudviklinger i især britiske pund, som har påvirket omsætningen negativt med 135 mio euro, ca. en mia. kr. Samtidig har frasalget af datterselskabet Rynkeby i maj 2016 tegnet sig for en nedgang i omsætningen på 23 mio. euro i forhold til første halvår sidste år.