Positive toner i svensk detailhandel

De svenske forbrugere er ved at få luft i privatøkonomien, og det smitter af på den svenske detailhandel.
Den store vinder ser ud til at blive udvalgsvarehandelen, mens dagligvarehandelen i Sverige fortsat må vente på fornyet vækst.
Det viser den seneste konjunkturanalyse fra det svenske analyseinstitut Handlens Utredningsinstitut (HUI), som drives af Svensk Handel, den svenske pendant til Dansk Erhverv.
- For 2015 ventede vi, at væksten i udvalgsvarehandelen ville gå fra væksten i dagligvarehandelen, men det synes allerede at ske i år, hvilket er et godt konjunktursignal, siger adm. direktør Lena Larsson, HUI Research.
Udvalgsvarer sælger
HUI registrerer, at den indenlandske efterspørgsel i Sverige bevæger sig i en positiv retning.
I butikkerne kan detailhandlerne allerede mærke det nu. De svenske forbrugere begynder for alvor at købe udvalgsvarer, og det plejer ifølge HUI at være tegn på en øget optimisme i husholdningerne.
Den uventede stærke udvikling i salget af udvalgsvarer betyder, at HUI i sin prognose for detailhandlen i år og til næste år hæver væksten fra 2,5 pct. til 3,0 pct. allerede fra i år.
Til gengæld kan dagligvarebutikkerne ikke dele glæden hos den øvrige detailhandel.
I dagligvarehandelen har udviklingen i løbende priser været svagere end ventet i de seneste måneder, og derfor sænker HUI prognosen for væksten i dagligvarehandelen fra 3,0 til 2,5 pct.
- Vi tror fortsat på samme vækst i volumen som tidligere, men med noget lavere prisstigninger, lyder meldingen fra HUI.
SVENSK PROGNOSE
PROGNOSEN FOR SVENSK DETAILHANDEL SÆTTES AF HUI
SÅDAN (PROGNOSE FOR 2014 OG 2015):
2013 2014 2015
BNP 1,6 2,4 2,9
Husholdningernes forbrug 2,0 3,0 3,0
Detailhandel totalt 2,0 3,0 3,0
Dagligvarehandel 2,7 2,5 2,5
Udvalgsvarehandel 1,5 3,0 3,5
Kilde: hui sverige 2014

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis