Syv km fra Nuuks centrum, på den anden side af fjorden, ligger Qinngorput.

Bydelen er en typisk forstad uden arbejdspladser, men med stor skole og institutioner. Der bor i dag i alt ca. 3000 mennesker – børnefamilierne og de ressourcestærke – og der forventes en befolkningstilvækst på...