Om virksomheden

Dansk Handelsblad er hele dagligvarehandelens mediehus med domicil i Åbyhøj ved Aarhus.

Vi udgiver det ugentlige Dansk Handelsblad og leverer nyhedsstof om branchen på dhblad.dk og i vores daglige nyhedsbrev.

Dansk Handelsblad fås kun gennem et abonnement hos os og er det førende og mest læste fagblad i dagligvarebranchen. Bladet læses af aktører i hele markedet – butikker, kæder, grossister, leverandører og rådgivere.

Vi er 11 medarbejdere i redaktion, salg, abonnementsservice og administration/økonomi.

Dansk Handelsblad A/S er et datterselskab af DH Holding A/S, der ejes af Købmandsforeningen Danmark.

Ejernes holdning til journalistikken og indholdet i Dansk Handelsblad: “Vi blander os ikke i det redaktionelle indhold overhovedet, men opfatter vores rolle udelukkende som garanter for, at bladet ikke skal præstere store økonomiske resultater på bekostning af kvalitet”.

I bestyrelsen for Dansk Handelsblad A/S sidder foruden aktionærerne også repræsentanter uden for ejerkredsen. Det er bl.a. repræsentanter fra nogle af bladets vigtigste samarbejdspartnere i dagligvarebranchen.

Bestyrelsen for Dansk Handelsblad A/S:

  • Købmand Kim Poulsen, Nr. Vorupør, formand
  • Købmand Eggert Christiansen, Ullerslev, næstformand
  • Vice President Søren Olsen, Arla Foods
  • Koncernchef Tomas Pietrangeli, Dagrofa
  • Købmand Joachim Cyrill Hansen, Horbelev
  • Købmand Jan Jæger, næstformand DSK
  • Fhv. chefredaktør og adm. direktør Per Lyngby, Nordjyske Medier