Økonomer med hang til humørsvingninger

Der er flere forklaringer på vores økonomiske humørsvingninger.
Kort og godt handler det om, at den økonomiske vækst her til lands endnu ikke har fundet solidt fodfæste, og de seneste tal peger på, at økonomien vil fortsætte sin vekslen mellem positiv og negativ kvartalvis vækst.
Vi kan dog tillade os at glæde os over, at den indenlandske private efterspørgsel bidrager positivt til væksten.
Det er noget, vi har ventet længe på. Væksten i det private forbrug kommer ud på den positive side med en vækst på 0,3 pct. Det er ikke imponerende, men på den anden side, er det positivt, at væksten i det private forbrug omsider ligger i det positive område, og det kan godt give håb om, at forbrugernes igennem længere tid positive vurderinger af dansk økonomi endelig er ved at slå igennem i forbruget.
Vi kan omvendt ikke komme udenom den store geopolitiske usikkerhed, vi befinder os i for tiden. Europa ser allerede ud til at være hårdt ramt, og selvom den danske økonomi måske ikke direkte er så hårdt ramt endnu, mærker vi alligevel konsekvenserne af den optrappede konflikt i Ukraine. Det skyldes, at vores økonomiske trækhest, eksporten, har fået et ordentligt slag over benet og nærmest bevæger sig i den forkerte vej. De seneste tal giver anledning til en bekymring om, hvorvidt dansk økonomi i efteråret kan fortsætte fremgangen, som vi så i 1. kvartal, og dermed komme væsentligt bedre ud af 2014, end vi kom ud af 2013. Uanset hvad, er der ingen tvivl om, at der stadig skal et langt sejt træk til, før dansk økonomi kommer rigtig op i fart.
KVARTALSVIS REALVÆKST I
BRUTTONATIONALPRODUKTET I PROCENT
1.kvt
2010
2.kvt
2010
3.kvt
2010
4.kvt
2010
1.kvt
2011
2.kvt
2011
3.kvt
2011
4.kvt
2011
1.kvt
2012
2.kvt
2012
3.kvt
2012
4.kvt
2012
1.kvt
2013
2.kvt
2013
3.kvt
2013
4.kvt
2013
1.kvt
2014
2.kvt
2014