Nytårsgave vil aflyse afgiftsstigning

Venstre og De Konservative vil aflyse den stigning i forbrugsafgifterne på en række nydelsesmidler, som ellers vil ske fra årsskiftet.
De to skatteordførere, Torsten Schack Pedersen fra Venstre og Brian Mikkelsen fra De Konservative, har i Folketinget fremsat forslag om aflysning af stigningen i forbrugsafgifterne i 2015.
Regeringen vedtog i 2012 en lov, der indeholder en automatisk stigning i forbrugsafgifterne på 1,8 pct. årligt frem til 2020.
Stigningen gælder bl.a. vin, chokolade, nødder og kaffe.
Store omkostninger De to partier begrunder forslaget med, at den planlagte stigning i forbrugsafgifterne vil medføre store administrative omkostninger for de mange produktionsvirksomheder, der skal tilpasse deres produktionsapparat.
Desuden vil de øgede afgifter tilskynde til øget grænsehandel.
Forslaget skønnes at lette skatter og afgifter med 180 mio. kr. i 2015.
Hvis Torsten Schack Pedersen og Brian Mikkelsen får flertal for deres forslag, pålægger Folketinget regeringen inden udgangen af 2014 at fremsætte et lovforslag, der aflyser den planlagte indeksering af forbrugsafgifterne i 2015.
PUNKTAFGIFTER STIGER
Den 1. januar 2015 træder en planlagt indeksering af en række punktafgifter i kraft. Stigningerne sker bl.a. på chokolade, is, nødder, vin, snus, kae, te og alkoholsodavand.
Der er tale om en ny treårig periode, der indebærer afgiftsstigninger inden for en række nydelsesmidler.
Således vil chokoladeafgiften stige fra 24,61 kr. pr. kg til 25,97 kr. pr. kg ekskl. moms.
Kilde: dansk erhverv

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis