Nyt supermarked som en kick-start

Et nyt supermarked i Holberg-Arkaden kan blive begyndelsen på ny, positiv udvikling for handelslivet i Sorø centrum. Det mener borgmester Ivan Hansen (S). Han er fortsat glad for den kommunalplan, der i 2009 åbnede for at etablere supermarkeder på Elmebjergvej i Pedersborg, men han er ked af, at al dagligvarehandel som konsekvens er rykket ud af Sorøs bymidte. En analyse viste dengang, at omsætningen i detailhandelsforretninger i Sorø kommune kun udgjorde 61 procent af borgernes forbrug.
– Rigtig meget dagligvarehandel gik altså udenbys. Det faktum gjorde, at vi planlægningsmæssigt besluttede at åbne op for supermarkederne, siger borgmesteren. Det var den rigtige beslutning, men frygten for at miste dagligvarehandlen blev reel. Derfor vil man nu gerne som kommune hjælpe til, at der igen kommer liv Holberg-Arkaden, forklarer han.