Nye toner om samarbejde i Coop-familien

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening opfordrer til samarbejde med Coops ledelse

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening opfordrer til samarbejde mellem Coops hovedkontor i Albertslund og Brugsforeningernes bagland. Arkivfoto: Coop

Nærmest fra det øjeblik, det blev offentliggjort, at det var Lasse Bolander, der genvandt formandsposten i Coop Amba har der lydt forsonlige toner om samarbejde på tværs af Coop-familien.

Få virksomheder har da også haft så meget uro på de indre linjer, som Coop i det forgangne års tid.

Som medlemsejet virksomhed er Coop vant til livlige diskussioner om virksomhedens fremtid, men denne gang stak uenighederne dybt mellem Coop-formand Lasse Bolander og adm. direktør Peter Høgsted på den ene side og størstedelen af de selvstændige brugsforeninger på den anden.

Det problemfyldte samarbejde skyldtes ifølge Søren Tang Sørensen, nyvalgt for Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening, blandt andet mangelfuld regnskabsføring og store distributionsproblemer, alt mens de selvstændige brugsforeninger har oplevet, at bidragssatsen til Coop koncernen er steget gennem de senere år.

– Vi har under hele valgkampen sagt, at vi anerkender valgets resultat, uanset hvem der måtte vinde. Det vil jeg gerne gentage her. Coop er medlemsejet og medlemsstyret gennem demokratisk valgte organer. Og vi, der er valgt til en eller anden post, er folkevalgte, men vi er ikke politisk valgte, og Coops medlemsdemokrati er ikke politiske forsamlinger. Vores opgave er at lede vores butikker og virksomheder. Det kan vi ikke gøre, hvis der konstant er en opposition. Det kan vi kun gøre ved at blive enige og stå sammen om opgaven, lyder opfordringen fra Søren Tang Sørensen i hans første beretning som ny formand for Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA).

Fortsat bekymret

Trods de forsonlige toner kritiserer BA-formanden stadigvæk Coops ledelse for, at EBIT-resultatet på 375 mio. kr. i 2017 som alt for lidt, ligesom Søren Tang Sørensen også er skeptisk overfor, om Coops ledelse formår at realisere den nye tre-årige strategi for 2018-2020.

En strategi, der blandt andet lægger op til forbedringer og effektiviseringer i driften for 1 mia. kr.

– Fra ledelsen i Coop lyder tonerne nu, at der er vedtaget en strategi, som også de selvstændige brugsforeninger bakker op om. Det er også korrekt. Men vi er stadig bekymrede. Dels over, at der nærmest skulle en krig til, for at få strategien på plads, dels overfor om der i Coops ledelse er det rigtige drive til at føre strategien ud i livet. Det er først der, den er noget værd. Vi vil gerne pege på, at skal det lykkes, så er en fælles samlet indsats fra hovedkontoret i Albertslund og brugsforeningernes bagland helt central, påpeger Søren Tang Sørensen.

Han har derfor inviteret Lasse Bolander til at deltage i BAs førstkommende bestyrelsesmøde i næste måned.

– Det er vigtigt at få bygget en solid platform for det fremtidige samarbejde og allerbedst, hvis vi er enige om, hvordan platformen ser ud og skal virke, understreger BA-formanden.

Han afviser igen overfor Dansk Handelsblad, at en eller flere selvstændige brugsforeninger skulle være parat til at bryde ud af samarbejdet med Coop, som det var tilfældet for Fensmark Brugsforening sidste år.