Nye regler om håndkøbslægemidler i selvvalg

Ugens kommentar, Christian Vinding Thomsen, partner Bech-Bruun

Arkivfoto: Bech-Bruun

Den 16. december 2016 vedtog Folketinget en ændring til Lægemiddelloven, der gør det muligt at placere visse lægemidler i publikumsrummet.

Lovændringen betyder helt konkret, at apoteker og andre detailvirksomheder med en forhandlertilladelse ikke længere skal opbevare alle lægemidler bag disken, i aflåst skab eller lignende.

Hvilke lægemidler må stå i selvvalg?

Lægemiddelstyrelsen lægger op til, at alle lægemidler i udleveringsgrupperne HA (apoteksforbeholdte lægemidler) og HF (lægemidler, der kan udleveres uden rådgivning i detailhandlen og på apoteket) kan placeres i selvvalg på apoteket, da der her er faglig rådgivning ved ekspeditionen.

For så vidt angår udleveringsgruppen HF lægges der op til, at visse håndkøbslægemidler specifikt undtages selvvalg i detailhandlen. En liste over disse håndkøbslægemidler kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Lægemidler i udleveringsgrupperne HX og HX18 skal efter Læge- middelstyrelsens forslag ikke kunne placeres i publikumsrummet. HX og HX18 er henholdsvis håndkøbslægemidler, der kan udleveres i detailhandlen, men med begrænsning på, hvor mange pakninger, der må udleveres, og håndkøbslægemidler, der kun må udleveres til personer over 18 år.

I august 2017 sendte Lægemiddelstyrelsen en række bekendtgørelser i høring. Disse bekendtgørelser indeholder blandt andet regler om lægemidlernes placering.

Af de nævnte udkast til bekendtgørelser følger det overordnet, at lægemidler i selvvalg skal 1) være under opsyn fra personalet, 2) placeres over gribehøjde for små børn, 3) placeres adskilt fra øvrige varer, og der skal skiltes med, at der er tale om lægemidler.

Der er imidlertid ingen af bekendtgørelserne, der nærmere præciserer de nævnte krav.

Uklare regler fører til usikkerhed
På trods af, at der er mindre end fire måneder til, at loven træder i kraft, er der stadigvæk en del usikkerhed om selvvalgsordningen. Er ”opsyn fra personalet” det samme som konstant opsyn? Hvad er små børns gribehøjde? Og hvornår er en vare adskilt fra øvrige varer? Kan lægemidler placeres på samme reol som andre varer, hvis de står på hver deres hylde? Disse spørgsmål og mange flere mangler at blive besvaret.

Det kan undre, at bekendtgørelserne alene indeholder så overordnede krav til indretningen. I det oprindelige lovforslag blev der blandt andet lagt op til, at man som en alternativ mulighed kunne vælge at udstille tomme pakninger eller produktkort i selvvalg, som efterfølgende kunne byttes til en rigtig lægemiddelpakning i forbindelse med betalingen. Denne mulighed nævnes nu ikke længere i bekendtgørelserne. Det er uklart, om dette betyder, at denne alternative indretning ikke længere anses for at være en mulighed.

Det synes ikke urimeligt at forvente, at Lægemiddelstyrelsen inden længe kommer med en udmelding om de nærmere krav til indretningen, således at apotekerne og den øvrige detailhandel har mulighed for at nå at indrette sig på korrekt vis, inden loven træder i kraft den 1. januar 2018.