Nye pantstationer på vej

Den første nye pantstation åbner til maj i Randers, og dermed bliver det lettere og hurtigere for randrusianerne at returnere tomme
dåser og flasker med pant.
Når kunden har afleveret de
tomme engangsemballager, får vedkommende efterfølgende pengene overført til sin konto.
Pantsække
Med...