Ny prisrekord på ejerlejligheder i København – snart Aarhus

Ejendomsmæglerkæden home offentliggør hver måned den seneste udvikling i realiserede handelspriser for deres salg af huse og ejerlejligheder. De seneste tal for april viste, at der er høj fart på boligmar
kedet i øjeblikket – især på
markedet for ejerlejligheder i København og Århus.
I København steg priserne på ejerlejligheder med 5,7 % fra marts til april, og dermed kostede en gennemsnitlig ejerlejlighed i København på 85 kvadratmeter 2,81 mio. kr. i april, hvilket er det højeste niveau nogensinde. Hovedforklaringen på de markante prisstigninger i København er et øget salg af projektlejligheder, der typisk sælges til en højere kvadratmeterpris, hvilket isoleret set trækker den gennemsnitlige pris op. Dertil kommer også, at priserne på projektlejligheder er steget med 20 % på under et halvt år. Der er dog også sket en kraftig stigning i priserne på eksisterende lejligheder. Priserne på eksisterende lejligheder er steget med 12 % over det seneste år.
Selvom priserne steg knap så kraftigt i Aarhus i april, så er der også godt gang i det aarhusianske ejerlejlighedsmarked, idet priserne steg med 2,0% fra marts til april. Dermed kostede en ejerlejlighed på 85 kvm i Aarhus 2,27 mio. kr. i april, hvilket er ekstremt tæt på den absolutte prisrekord i starten af 2007.
Kigger vi på markedet for huse, så viste tallene for april også en pæn fremgang. Således steg huspriserne på landsplan med 7,2 % i april, når man sammenligner med samme måned året før. I forhold til toppen i december 2006 lå priserne i april 15,2 % lavere.
Lav inflation er stigende købekraft
Der var i starten af året meget fokus på udviklingen i forbrugerpriserne (også
kaldet inflation), idet vi i
januar så de gennemsnitlige forbrugerpriser falde, når man sammenligner med de gennemsnitlige forbrugerpriser fra samme tid året før.
Den negative inflation,
eller hvad man også omta
ler deflation, viste sig dog at være en enlig svale og sidenhen har vi igen set
positiv inflation, om end
den fortsat har været meget lav. De seneste tal for april viste, at forbrugerpriserne steg 0,5 % målt i forhold til april sidste år. Den lave
inflation er godt nyt for de
danske forbrugere, idet forbrugerpriserne stiger klart langsommere end indkomsterne, hvilket betyder øget købekraft.
En typisk børnefamilie har reelt knap 400 kroner mere at bruge af om måneden end sidste år, når man tager det hele med. Sammen med stigende beskæftigelse, stigende huspriser og meget høj forbrugertillid peger det i retning af et stigende forbrug.