Ny planlov med knaster

Den nye mulighed for at åbne dagligvarebutikker i aflastningsområder kan give anledning til klager

Foto: Henrik Denman

Fra juni kommer den nye planlov til at gælde, og den kan snart byde på klagesager over kommunernes forvaltning af reglerne.

Den nye planlov giver mulighed for at åbne større dagligvarebutikker end hidtil. I bymidterne bliver det fremover muligt at åbne butikker på 5000 kvm. i stedet for 3500 kvm., som har været den gældende begrænsning indtil nu.

Butikker i lokalcentre og enkeltstående dagligvarebutikker kan også bygges lidt større. Hidtil har grænsen været 1000 kvm. plus 200 kvm., og fremover må butikkerne være 1200 kvm. – altså mere plads til salgsarealet.

Den store ændring i planloven er, at man i fremtiden må bygge dagligvarebutikker i nye aflastningsområder, som er beregnet til butikker med pladskrævende varer.

Loven fastslår imidlertid klart, at kommunerne ikke må tillade dagligvarebutikker i et nyt aflastningsområde, med mindre der samtidig opføres udvalgsvarebutikker. Nye aflastningsområder må ikke bestå udelukkende af dagligvarebutikker.

Godt vareudbud

I aflastningsområder må dagligvarebutikkerne fremover være 3900 kvm.

– Nye elementer i planloven er, at høringsperioderne for lokalplaner bliver kortere. Det er også nyt, at hensigten med planloven er at skabe velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur. Loven prøver at sikre et godt vareudbud og lave priser, siger fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen, Pia Graabech.

Både aflastningsområder og lokalpolitikerne forsøg på at skabe rammer for velfungerende markedet med en effektiv butiksstruktur, som det hedder i loven, vil blive fulgt nøje i De Samvirkende Købmænd.

– Vi vil som hidtil følge den lokale planlægning meget nøje og som vagthund påse, at der ikke planlægges i modstrid mod loven og lovens hensigt, som jo ikke bare handler om effektivitet og produktivitet, men også om fortsat at sikre, at deres hensyn til natur og miljø, og at samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Kommunerne får flere muligheder, ja, men dermed også et større ansvar for at bevare et butiksliv både i bymidterne og på landet, siger adm. direktør i DSK, John Wagner.