Ny landsrådsformand i Coop: Vi er fælles om strategien

Brugsforeningerne har øvet stor indflydelse på Coops nye strategi, siger en nyvalgt formand for ejerforeningens højeste myndighed

Kritikken af den siddende Coop-formand Lasse Bolander er uhørt skarp i et brev sendt fra mere end 320 brugsuddelere til de 124 medlemmer af Coop landsråd. Foto: Henrik Frydkjær

Hvad Coops strategi helt konkret indbefatter for de kommende tre år, har Coop-ledelsen indtil videre holdt tæt med, men formand Lasse Bolander har ikke lagt skjul på, at han gerne vil arbejde videre med modernisering af Coop, der utvivlsomt også inkluderer øgede it-investeringer.

Men uanset den ulmende kritik fra de selvstændige kædeforeninger rettet imod Coop-toppen, har baglandet i Coop været involveret i arbejdet, der ligger til grund for Coops kommende strategi. Det siger den nyvalgte formand for Coops landsråd, Tonny Lauridsen.

Ifølge formanden er 100 af 124 medlemmer i Coops øverste myndighed, landsrådet, således valgt af lokale bestyrelser i hele landet, og de har igennem processen kommet med input til strategien.

– Landsrådsmedlemmerne har været samlet til møder og hjulpet med at kvalificere den strategi, der har været forelagt fra Coop ambas side. Vi er kommet med forslag og var f.eks. meget engagerede i en endagsdebat.

– Så selvfølgelig bakker jeg op om Coops strategi, og der er ikke noget “men” i det. Jeg har da også en helt klar forventning om, at vi gør det samme i min egen brugsforening (SuperBrugsen Havdrup, red.). Og jeg vil blive meget overrasket over, hvis brugsforeningerne ikke bakker op om den nye vedtagne strategi, siger Tonny Lauridsen.

Favne begge fløje

Det er alene Coops landsråds 124 medlemmer, der ved et valg om fem måneder afgør, hvem der skal være formand for Coop amba, foreningen af Danmarks største dagligvarekoncern. Mens den siddende formand Lasse Bolander allerede har proklameret, at han genopstiller for tredje gang, arbejder de tre selvstændige kædeforeninger i Coop lige nu målrettet på at finde en egnet modkandidat.

En væsentlig årsag til, at formandsvalget tegner til at blive et kampvalg, er, at kædeforeningerne for de godt 400 selvstændige Lokal- og DagliBrugsen, SuperBrugsen og Kvickly er stærkt utilfredse med den dalende indtjening i Coop.

Samtidig har der i Coops selvstændige butikker været en større frustration over topledelsens strategiske linje, der de sidste tre år har haft Coops madagenda, en digitalisering af medlemsprogrammet og et enklere Coop som de absolutte overskifter.

– Jeg vil gerne favne begge fløje. Vi har et skæbnefællesskab i Coop, så når det går godt for Coop, så gør det også for de selvstændige brugsforeninger. I landsrådets ledelse vil vi gerne holdes ude af den konflikt. Jeg har én stemme ved landsrådsvalget, men jeg tager ikke offentligt stilling til, hvem der skal være kandidat. Jeg har dog intet problem i, at der er opstillet mere end en kandidat, siger Tonny Lauridsen.