Ny betegnelse giver nye muligheder

Ved at ændre ordlyden i et forslag til en lokalplan skal det nu være muligt at etablere dagligvareforretninger ved Hanstholmvej på bygrænsen til Thisted. I 2013 nedlagde Naturstyrelsen veto mod lokalplanen, der udlagde arealet til forretninger med "særlig pladskrævende varegrupper" og erhverv. Nu er forslaget så blevet ændret til at kunne rumme en butik med dagligvarehandel. Butiksarealet for den ene butik må ikke overstige 1.000 kvadratmeter og skal efter planen betjene et lokalområde nord for Ringvejen.
Kilder:Thisted Dagblad, sektion 1, side 8, 12-02-2015

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis