Nu skylder Dansk Supermarked leverandørerne 11 mia.

Væksten i Dansk Supermarkeds leverandørgæld

11,054 mia. kr.

Så meget skyldte Dansk Supermarked Group koncernens leverandører ved udgangen af 2017.

Det fremgår af årsrapporten for 2017.

Så stort har det beløb aldrig været før, og der er tale om en øgning på mere end to mia. kr. fra det hidtidige rekord-niveau på 8,8 mia. kr. i 2016.

Det svarer til en stigning på hele 26 pct. sammenlignet med året før.

I fire år i træk er leverandørernes andel af Dansk Supermarkeds samlede gæld vokset år for år, og nu udgør leverandørgælden 40 pct. af en total gæld på 27,5 mia. kr.

Kun realkreditgælden i koncernens ejendomme er lidt højere med 12,1 mia. kr.

Ved udgangen af 2013 var leverandørgælden mindre end halvdelen af det aktuelle niveau – 4,9 mia. kr.

I begyndelsen af 2014 fik leverandører til Dansk Supermarked imidlertid forlænget kredittiderne – hvor mange dage der går, til de får betaling for deres varer – og det er hovedårsagen til, at leverandørgælden er steget med milliardbeløb hvert år siden. I alt med 6 mia. kr.

Ingen tvangsøvelse

Men den stigende kurve vil ikke nødvendigvis fortsætte så stejlt som før, vurderer Dansk Supermarkeds finansdirektør Anders Hagh.

– Alt har en naturlig grænse. Men i 2017 havde vi en rigtig positiv dialog om bl.a. kredittider, og vi lykkedes med at få flere leverandører ombord på vores ”supply chain financing”-program. Til gavn for os, men også for mange af leverandørerne. Mange leverandører søger det selv og vil gerne blive på programmet. Det kan let blive præsenteret som en tvangsøvelse. Men det er det overhovedet ikke, siger han.

Dansk Supermarkeds ”supply chain financing”-program går grundlæggende ud på, at der bliver skudt en tredjepart ind mellem detaillist og leverandør, så leverandøren får udbetalt sine penge efter få dage – til en ifølge Dansk Supermarked mere fordelagtig rente.

Fra Dansk Supermarkeds side lød forklaringen først, at det handlede om at bringe kredittiderne på niveau med konkurrenternes, fordi man til og med 2013 har betalt regningerne hurtigere end dem.

Men i 2016 udgjorde Dansk Supermarkeds leverandørgæld den højeste procentdel af omsætningen blandt de fire største dagligvarekoncerner i Danmark med godt 15 pct.

Den andel er siden vokset til 18,8 pct. ved udgangen af 2017.