Normal omsætter en halv mia. på 7 måneder

Set i lyset af regnskabsperiodens korte længde fastholdt nonfood-kæden Normal et stabilt overskud i årets første syv måneder.

Fra januar til med juli lyder Normals driftsresultat på 10 mio. kr., mens bundlinjen er landet på 7 mio. kr. Det fremgår af et netop offentliggjort regnskab for kæden.

For hele 2016 var de tilsvarende overskud hhv. 18 og 12 mio. kr.

Normal parallelimporterer nonfood-mærkevarer og sælger dem til discountpriser. Med udgangen af juli havde den ekspanderende virksomhed 80 butikker landet over og et mindre antal i Norge.

Normal er ved at omlægge regnskabsperioden, så regnskabsåret frem over løber fra 1. august til 31. juli. – og dermed følger storaktionær Anders Holch Povlsens Bestseller-koncern.

Omsætningen i den ekspanderende kæde voksede relativt – til 483 mio. kr. Omregnet til 12 måneder svarer det til 828 mio. kr. I 2016 blev det til 665 mio. kr.

Til Børsen sagde Normals medejer og adm. direktør Torben Mouritsen tidligere på måneden, at han forventede, at Normal “i indeværende regnskabsår runder en mia. kr. i omsætning”. Det er altså det regnskabsår, der begyndte 1. august 2017.

Der er også pæne vækstforventninger i det nye regnskabs engelsksprogede ledelsesberetning:

“Den igangværende vækst forudses at fortsætte i det kommende regnskabsår i både Danmark og Norge. Som et resultat af de mange nye butikker i både 2016 og 2017 og den fortsatte vækst forventes øgede aktiviteter i de kommende år og tilsvarende for omsætning og driftsresultat”.