Nets er kommet i bagmandspolitiets klør

Konkurrencerådet: Teller - nu Nets - har misbrugt sin dominerende stilling i perioden 2012-2016 og er meldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz Foto: Konkurrencerådet

Teller har misbrugt sin dominerende stilling og givet rabatter og kontraktvilkår, som havde en loyalitetsskabende effekt. Det kunne afskærme markedet for konkurrenter.

Sådan lyder vurderingen fra Konkurrencerådet, der har besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, populært kaldet bagmandspolitiet, med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Frem til 2016 var Teller et datterselskab i Nets-koncernen. Teller blev i december 2017 fusioneret med koncernselskabet Nets Denmark A/S og herefter markedsført som Nets.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

“Teller har givet betydelige rabatter til nogle af sine største kunder til gengæld for, at kunderne skulle benytte Teller til at dække hele eller en betydelig del af deres behov for at indløse internationale betalingskort. Teller har på den måde kunnet afskære konkurrenter fra at få fat i disse store kunder. En effektiv konkurrence er med til at sikre lavere priser, flere valgmuligheder og innovation af nye, bedre produkter. Når en virksomhed – som Teller – er stor og dominerer et marked, har den et særligt ansvar for ikke at skade konkurrencen. Den må for eksempel ikke binde kunder til sig, så konkurrenter får svært ved at komme til.”

Teller var i perioden datterselskab i Nets-koncernen og den største indløser af internationale betalingskort i Danmark. En kortindløser er nødvendig for, at en butik eller en anden erhvervsdrivende kan tage imod betalingskort. Butikken betaler kortindløseren et gebyr pr. transaktion, mod at kortindløseren blandt andet sørger for, at pengene kommer fra kundens konto til butikkens. Teller har ikke over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dokumenteret, at der foreligger omstændigheder, som kan berettige, at Tellers kontrakter indeholder rabatter og bestemmelser, der kan udelukke konkurrenter.