Modstand mod at sænke fødevaremoms

Et ønske om lavere moms på alle eller udvalgte fødevarer finder ikke tilslutning i Folketinget. Et klart flertal af partierne ønsker at fastholde det nuværende momsniveau.
Det viser en spørgeundersøgelse, Dansk Handelsblad har foretaget blandt Folketingets partier op til valget.
Vi har spurgt partierne, om de vil stemme for en lavere moms på alle eller udvalgte fødevarer.
Socialdemokratiets skatteordfører, Astrid Krag, siger:
- Der er andre måder at beskytte sundheden end ved at differentiere moms. Det virker enkelt på papiret, men er forment stort set umuligt at komme til at gennemføre.
- I øvrigt må man ikke glemme, at indtægterne fra moms rent faktisk bidrager betydeligt til vores fællesskab og er med til at betale mange af de ting, vi vil som samfund, herunder et stærkt sundhedsvæsen.
To partier er for
Hverken Venstre, De Konservative eller Liberal Alliance går ind for differentieret moms.
- Vi vil øge danskernes købekraft gennem lavere skat, et højere beskæftigelsesfradrag og så fjerne nogle af alle de afgifter, der er på det, danskerne putter i indkøbskurven. Desuden kræver det en større finansiering, som vi ikke kan finde, siger han.
To partier, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, vil gerne have differentieret moms.
- Nu er der differentieret moms i Danmark, f.eks. har dagblade nul-moms, og vi vil gerne have nedsat moms på økologiske varer, altså varer, der har det røde Ø, siger Frank Aaen.
Dennis Flydtkjær, Dask Folkepartis skatteordfører siger:
- Det er vi villige til at se på, men det skal undersøges nærmere, hvilke varegrupper det skal gælde, provenumæssige konsekvenser samt hvilke administrative byrder, det vil have for erhverv og det offentlige, siger han.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis