Minister beder om hjælp til arbejdsmiljøet

Lund Poulsen opfordrer alle til at komme med forslag til bedre arbejdsmiljøregler

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil se nærmere på at lempe arbejdsmiljøreglerne for unge i fritidsjob. Arkivfoto: Folketinget

Komplekse og uklare arbejdsmiljøregler må ikke spænde ben for arbejdsmiljøind-satsen, lyder det fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

En undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljø-agentur viser fx, at ca. hver femte danske virksomhed mener, at kompleks lovgiv-ning gør det vanskeligt at behandle arbejdsmiljøet.

Ministeriet opfordrer derfor borgere, virksomheder og organisationer til at hjælpe og komme med forslag. Forslag til bedre arbejdsmiljøregler kan meldes ind på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: bm.dk/bedreregler frem til den 1. juni 2018.

– De danske arbejdsmiljøregler udgør rygraden af et sundt arbejdsliv. Men vi må også se i øjnene, at der er borgere og virksomheder, som oplever, at nogle af reglerne kan være meget komplekse, uklare eller ligefrem unødvendige. Derfor igangsætter regeringen nu et arbejde med at forbedre arbejdsmiljøreglerne. Vores udgangspunkt er klart: Reglerne skal være til at forstå og give mening, siger Troels Lund Poulsen.