“Mindst holdbar til” kan snart løbe ud

Fødevarestyrelsen er i gang med at undersøge, om der skal ske en
ophævelse af forbuddet mod salg af færdigpakkede fødevarer efter
udløb af “mindst holdbar til” datoen. Styrelsen hører i øjeblikket
en lang række organisationer om spørgsmålet.
 – Vi er ved at finde ud af, om vi kan få mindre madspild ved
at give mulighed for at sælge eller give nogle fødevarer væk, som i
dag vil blive kasseret, selv om de ikke er sundhedsskadelige på
nogen måde, fortæller jurist i Fødevarestyrelsen Nina Læssø
Jakobsen.
En overskridelse af datoen for “mindst holdbar til” betyder ikke
nødvendigvis, at en fødevare efter denne dato ikke længere er egnet
til at spise, så der vil ikke som udgangspunkt være et problem med
fødevaresikkerheden ved at sælge en vare efter denne dato.
Hvis det bliver lovligt at sælge fødevarer efter udløbet af “mindst
holdbar til”, så vil det være fødevarevirksomhedens ansvar, at
fødevaren stadig er egnet til konsum, selv om fødevaren formentlig
ikke har samme kvalitet som tidligere.
Fødevarestyrelsen har derimod ingen overvejelser om også at gøre
det lovligt at sælge eller give fødevarer væk efter udløbet af den
anden slags holdbarhedsdato nemlig “sidste anvendelsesdato” på let
fordærvelige varer, hvor der umiddelbart vil være en risiko ved at
spise dem.
Af Claus Jensen
cj@dhblad.dk
s mere i Dansk Handelsblad
fredag 25. marts