Mere plads til indkøbscentre

Selv om der fortsat er stilstand i danskernes forbrug i detailhandlen, er byer over hele landet i gang med at styrke deres position som indkøbsmetropoler. Byerne vil gøre sig mere attraktive som handelsbyer ved at give plads til nye indkøbscenter eller ved at udvide eksisterende indkøbscentre.
Ifølge den seneste opgørelse fra Institut for Centerplanlægning (ICP) er der projekter og planer for indkøbscentre over hele landet svarende til 450.000 kvm.
- Det er en fjerdedel oven i det centerareal, vi har i dag. Det er ret meget, siger Per Nyborg, direktør for ICP.
Der er både tale om nyopførelser af indkøbscentre og udvidelser af eksisterende centre.
ICP har udgivet sin årlige rapport om butikscentre på mindst 5.000 kvm. , og den opgør markedet til 113 centre med et samlet salg i 2013 på 60,3 mia. kr.
Positive signaler
Hos landets største administrator af indkøbscentre, Steen & Strøm, lyder meldingen, at centrenes salgstal hen over sommeren i maj, juli og august gik i retning af, at forbrugerne har fået mere lyst til at shoppe.
- Vi har i nogen tid fået positive signaler fra markedet i form af fornuftige makroøkonomiske tal, øget forbrugertillid og stigende huspriser. Vi kan nu begynde at aflæse resultatet i vores omsætnings- og kundetal, som viser, at danskerne igen synes at have fået mod på at shoppe, om end vi også kan se, at de fortsat går lidt forsigtigt frem, siger Claus Tüchsen, Commercial & Marketing Director i Steen & Strøm Danmark.
"Danskerne synes igen at have fået mod på at shoppe, om end vi også kan se, at de fortsat går lidt forsigtigt frem. " CLAUS TÜCHSEN, STEEN & STRØM
OMSÆTNING I CENTRE
I Danmark som helhed er der knap 51.000 indbyggere pr. center, mens der er 40.000 indbyggere pr. indkøbscenter i hovedstaregionen.
Omsætningen i hovedstadsregionen er 14.000 kr. pr. indbygger, og den ligger på 9.000 kr. i landet som helhed.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis