Mere emballage kommer retur

Det fremgår af Dansk Retursystems årsrapport. Adm. direktør Lars Krejberg Petersen siger, at returprocenten dermed er på 89, hvilket også set med internationale øjne er en fornem returprocent.
- Der kan være flere grunde til stigningen. En del genpåfyldelige stan dardflasker er udfasede fra markedet og erstattet af engangsemballager. Og så spiller det formentlig stadig ind, at udbyderne af drikkevarer har rapporteret stigende salg, efter at afgiften på øl og sodavand blev sat ned og helt fjernet i 2013 og 2014, siger han.
Pantstationer Dansk Retursystem er i fuld gang med et pilotprojekt med 11 nye pantstationer, som opføres på strategisk udvalgte steder over hele landet. Med en særlig pantsæk kan forbrugere aflevere op til 100 engangsflasker og dåser med pant ad gangen og få panten overført til kontoen.
- Pantstationen gør det meget nemt, enkelt og hur tigt at pante mange flasker og dåser på én gang. Med testen af pantstationer undersøger vi grundigt, om forbrugerne synes, at pantstationen er en god idé som supplement til de andre måder at aflevere på. Indtil videre ser det sådan ud, siger Lars Krejberg Petersen.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis