Medvind fra boligmarkedet

I løbet af ugen offentliggjorde Danmarks Statistik nye tal for boligmarkedet. Tallene viste, at priserne på ejerlejligheder steg med 1,1% fra januar til februar. Priserne på huse faldt til gengæld en smule fra januar til februar, hvor huspriserne i gennemsnit faldt med 0,2%. Tallene belyser ikke regionale forskelle, men alene ved at kigge på prisudviklingen for huse og ejerlejligheder ses det, at fremgangen ikke er jævnt fordelt. Priserne på lejligheder er over det seneste år steget med 7,7% – mens huspriserne kun er steget med 3,4%. Lejlighederne ligger primært i storbyerne, hvor efterspørgslen presses op af de ekstremt lave renter og en demografi sk søgning. På trods af den ujævne fremgang, viser tallene stadig, at boligmarkedet er i bedring. Bedringen er ikke stærk nok til at skubbe gang i et forbrugsopsving, men det er positivt, at der nu ikke længere er samme grad af modvind fra boligmarkedet, som der var for et par år siden.
Faldende ledighed i det nye år
Der kom også nye tal for arbejdsmarkedet. Den registerbaserede bruttoledighed faldt med 4.000 personer i marts til 135.800 personer, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 5,1 %.
Det er det laveste niveau i næsten 5 år. Det skal dog fortolkes varsomt, idet faldet er påvirket af tekniske forhold, som følge af arbejdsmarkedsreformer.
Den interviewbaserede AKUledighed er ikke påvirket af de tekniske forhold, men har glædeligt også været faldende. Siden nytår er AKU-ledigheden faldet med 16.000 personer. Arbejdsmarkedet er fortsat under niveauet fra før krisen, men de seneste tal indikerer, at vi arbejder os ind på efterslæbet.