Maske-studie: Ansigtsmasker beskytter i moderat omfang

En længeventede undersøgelse om effekten af ansigtsmasker viser kun en mindre grad af beskyttelse

Foto: Ulrik Samsøe Figen

Mere end 6.000 danskere, heraf over halvdelen Salling Group-medarbejdere, har bidraget til et stort dansk forskningsstudie om effekten ved at benytte ansigtsmaske, når masken benyttes som supplement til myndighedernes øvrige anbefalinger mod corona-smitte.

I Danmask-19-studiet blev den ene halvdel af deltagerne udtaget til at anvende kirurgisk ansigtsmaske, når de var uden for hjemmet, og den anden halvdel af deltagerne skulle ikke gå med maske.

Efter en måneds opfølgning havde 1,8 pct. af deltagerne i maskegruppen og 2,1 pct. af deltagerne i kontrolgruppen haft infektion.

“Studiet bekræfter dermed ikke den forventede halvering af risikoen for smitte af bæreren af mundbindet, men resultaterne kunne tyde på en mere moderat grad af beskyttelse på 15-20 pct – dog kan studiet ikke udelukke, at masken ikke beskytter bæreren”, lyder det fra forskerne bag undersøgelsen.

Studiet foregik i april og maj 2020.

Ifølge undersøgelsens forfattere viser resultaterne den grad af beskyttelse, som maskebærere kan forvente, når andre ikke bærer masker, og hvor andre generelle anbefalinger mod Covid-19 var gældende.

Det understreges, at studiet ikke undersøgte maskernes funktion som kildekontrol, dvs. til begrænsning af smitte fra en inficeret person, der bærer maske, til andre. Studiet belyste heller ikke effekt af mundbind i situationer, hvor det ikke er muligt at opretholde den sociale afstand.

Det skal derfor understreges, at disse resultater ikke kan anvendes til at rejse tvivl om, at bred anvendelse af masker uden for sundhedsvæsenet kan være et effektivt middel til at reducere SARS- CoV-2-infektioner, lyder det.

Professor, overlæge, dr.med. Henning Bundgaard, Rigshospitalet, har sammen med professor, overlæge, dr.med. Kasper Iversen, Herlev-Gentofte Hospital, stået i spidsen for forskerne bag undersøgelsen, der er blevet økonomisk støttet af Salling Fondene.