Markedsføringsloven til eftersyn

Markedsføringsloven skal have et serviceeftersyn. Det har erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) besluttet, og nu har han udvalget klart, der skal kigge markedsføringsloven efter i sømmene.
Siden loven sidst blev revideret i 2005, er markedsføringsloven blevet tilpasset flere nye EU-regler, bl.a. direktivet om urimelig handelspraksis.
Der er dog steder i loven, som overlapper hinanden, og hvor loven trænger til en opstramning. Det har forbrugerombudsmand Henrik Øe påpeget flere gange, og nu tager regeringen altså konsekvensen.
Beklageligt
De Samvirkende Købmænd havde sat næsen op efter en plads i udvalget. Nu er det Dansk Erhverv, der repræsenterer detailhandlen, selv om ministeriet havde udpeget DSK som interessent i sagen.
– Vi ville gerne selv have været med. Henrik Øe har i hele sin embedsperiode lagt stor vægt på aktiv involvering fra de berørte parters side, og derfor er det beklageligt, når relevante og interesserede organisationer ikke får tilstrækkelig mulighed for deltagelse i det kommende udvalgsarbejde alene fordi udvalget ikke ønskes for stort. Det er ikke rimeligt, når hele Dansk Erhvervs meget brede medlemskreds tilsammen skal nøjes med kun to medlemmer, siger vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen fra DSK.
Han fremhæver vigtigheden af, at markedsføringsloven er opbygget så logisk og så enkelt som muligt, og da der er sket meget – især via de sociale medier – siden sidste revision, ser DSK frem til arbejdet.
DSK hæfter sig i særlig grad ved den del af kommissoriet, hvor udvalget i gennemgangen af markedsføringsloven skal have fokus på “at minimere de erhvervsøkonomiske byrder, herunder de administrative byrder for erhvervslivet, i det omfang det er muligt”.