Mange leverandørfejl i stamdata

De mange fejl er et problem for både handlen og forbrugerne.

Det er vigtigt, at forbrugerne kan stole på de informationer, de finder på emballagen. Arkivfoto: Henrik Frydkjær

Mange leverandører har fortsat vanskeligt ved at angive korrekte stamdata på fødevarer, og det er et problem for både detailhandlen og de digitale forbrugere.

Tidligere på året viste en undersøgelse, foretaget af GS1 Denmark, at der var fejl på ca. 60 pct. af de logistiske data,...