Lukkeloven satte sindene i kog

Nullerne bød på forbrugere, der gik shop amok, økonomisk nedtur og en heftig debat om lukkeloven

Lukkeloven blev vedtaget i 1995 og ændret i 1999, og i loven var der et krav om, at den skulle revideres i 2000. Det skabte en enorm splittelse også i dagligvarehandlen. Skulle den eksisterende lov bevares eller liberaliseres – og i så fald hvor meget? Illustration: Ulrik Samsøe Figen

Nullerne bød på en sand rutschebanetur for detailhandlen.

Forbruget og dermed omsætningen i butikkerne gik fra en årrække, hvor forbrugerne oplevede en euforisk tilstand med pengerigelighed, og hvor mange gik shop amok – til årene efter 2008, som blev præget af den økonomiske...