Lokal lukkelovssag i Folketinget

Rema 1000 åbnede sidste år en butik i Lumsås på Sjæl
lands Odde. Erhvervsstyrel
sen sagde nej til, at butikken kunne fravige lukkelovens regler om åbningstider, og den sag er nu havnet i Folke
tinget.
Erhvervs- og vækstmini
ster Henrik Sass Larsen (S)
siger til Folketinget, at han
håber...