Lønpakkerne vokser i dagligvarehandlens top

Arkivfoto: Paul Cooper/NETTO og Ulrik Samsøe Figen

Mens Dagrofa præsterede et kæmpe underskud på mere end 650 mio. kr. i 2016, og konkurrenterne Dansk Supermarked og Coop kæmper med faldende indtjening, står det anderledes til med direktionens indtjening i de tre virksomheder.

Selv om Kiwi-lukningen var hovedårsagen til Dagrofas rekordunderskud, kan koncernchef Per Thau og koncerndirektør for økonomi, IT og butiksudvikling, Henrik Christiansen, omvendt glæde sig over en markant lønfremgang på 34 pct. sidste år.

Helt præcist voksede posten til de to personer i Dagrofas direktion fra 9,2 mio. kr. i 2015 til 12,4 mio. kr. i 2016, fremgår det af koncernens årsregnskab.

Hverken Norgesgruppen eller KFI, der ejer henholdsvis 49 pct. og 41,5 pct. af Dagrofa-koncernen, har ønsket at kommentere på direktionens markante lønfremgang på 3,2 mio. kr.

I stedet forklarer Per Thau selv fremgangen således:

– Det er selvfølgelig en markant stigning, men det er ikke en stigning i vores løn – og heller ikke en udbetalt bonus. Der er lavet et langsigtet incentive-program, som der er hensat penge til, siger han.

Per Thau understreger, at pengene ikke nødvendigvis kommer til udbetaling og forklarer, at der er sat nogle målsætninger op for programmet samt en tidshorisont, og at det er mål, der holdes internt.

Kontant bonus
Hos Dansk Supermarked offentliggør man ikke lønnen til adm. direktør Per Bank, der alene tegner direktionen, men opgiver derimod den samlende betaling til både direktion og bestyrelse under ét.

En bestyrelse, der foruden formand Nils Smedegaard Andersen og næstformand Jens Bjerg Sørensen, også består af erhvervstunge folk som adm. direktør i CSM Netherlands, Marianne Kirkegaard, og adm. direktør for Puma i Tyskland, Bjørn Gulden.

Af Dansk Supermarkeds regnskab fremgår det, at betalingen til løn og vederlag er steget 27 pct., fra 22 mio. kr. i 2015 til 28 mio. kr. sidste år.

Dette, selv om indtjeningen faldt med 417 mio. kr. i samme periode, til et niveau på 1,32 mia. kr. efter skat i 2016.

Ifølge Dansk Supermarkeds årsregnskab deltager direktion og øvrige ledende medarbejdere både i kortsigtede bonusplaner og langsigtede incitamentsordninger, hvor en kontant bonus kan betales på baggrund af koncernens præstationer i perioden 2014-2018.

Netop den langsigtede incitamentsplan er blevet genforhandlet i 2016 ”og som følge heraf er præstationsperioden ændret til 2014-2016 og kontantbonussen vil blive udbetalt i 2017”, lyder det i regnskabet.

Beskeden lønfremgang
I både 2015 og 2016 udgjorde direktionen i Coop adm. direktør Peter Høgsted samt de to koncerndirektører Jan Madsen og Per Toelstang.

Tilsammen har de på det ene år fået hævet lønnen fra 21 til 22 mio. kr., svarende til en mere beskeden stigning på 4,5 pct.

Tilbage i 2013 udgjorde lønnen til direktionen 36 mio. kr. i Coop og var året efter faldet til 26 mio. kr.

Ifølge Lasse Bolander, formand for Coop Danmark og Coop Amba, er det svært at drage konklusioner over udviklingen i direktørlønningerne i Coop over tid, da antallet af direktionsmedlemmer kan svinge og beløbet være påvirket af fratrædelsesomkostninger.

Men kan man sige mådehold i Coops tilfælde? Andre konkurrenter giver jo væsentlig højere lønstigninger til direktionen, mens lønstigningen på en mio. kr. i Coop er væsentlig lavere.

– Vi bestræber os på at balancere mellem at have konkurrencedygtige lønninger og den nødvendige omkostningsbevidsthed, udtaler Lasse Bolander.

Som formand for Coop Danmark får Lasse Bolander selv en stor del af den årlige udbetaling på 3 mio. kr. til Coop Danmarks bestyrelse.

Hertil kommer vederlaget på 1,1 mio. kr. som formand for Coop Ambas bestyrelse.

Rema 1000 Danmark offentliggør ikke løn til selskabets direktion, der alene tæller adm. Henrik Burkal.