Livas ejere er utilfredse med årets resultater

Kolding-familien leverer vidt forskellige resultater i de to Liva-varehuse

Foto: Liva

Livas ene af to varehuse, det ældste på Galgebjergvej, leverer i årets regnskab et minus på 14.479 kr. i resultat efter skat – og det er en forbedring fra et minus på knap en halv mio. kr. året før.

Til trods for forbedringen kalder Livas ejere, Vivi Bro Gregersen og Michael Bro Christensen, resultatet for “mindre acceptabelt” i ledelsesberetningen, der er offentliggjort på CVR.

Driftsresultatet er dog ligeledes forbedret fra minus 573.000 kr. i året 2015/16 til et minus på kun 16.768 kr.

Anderledes ser det ud i det nye Liva-varehuset på Domhusvej, der er fra 1991. Det kommer i det seneste regnskab ud med et driftsresultat på 131 t.kr., hvilket er betydeligt mindre end det foregående år, der endte på 2,2 mio. kr. Der er dog foretaget afskrivninger af materielle anlægsaktiver, der på virker resultatet.

Dette resultat kalder ejerne ligeledes for “mindre acceptabelt”.

Ser man på bruttofortjenesten, er den i Liva på Domhusvej steget fra 11 mio. kr. til 11,2 mio. kr., mens den på Galgebjergvej er steget fra 11,4 mio. kr. til 12,1 mio. kr.

De to varehuse er ejet af Lissy Christensen Holding, der også ejer en række ejendoms- og investeringsselskaber. Selskabet er ejet af Vivi Bro Gregersen og Michael Bro Christensen.

Resultatet af primær drift i datterselskaberne endte ifølge holdingselskabets regnskab og ledelsesberetning på 3,6 mio. kr., hvilket beskrives som acceptabelt. Holdingselskabet kommer ud med resultat efter skat på 4,7 mio. kr. Egenkapitalen er på godt 106 mio. kr. ved regnskabsårets udgang.

Regnskabet gælder for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2017.