Lidl lægger en dæmper på støjen

Lidl har større og større fokus på, hvordan støjkilder minimeres. I sidste ende handler det om at sikre en fleksibel varelevering døgnet rundt

Lidl i Herlev har fået opført en mur, der særligt skal dæmpe støjen fra vareleveringen om natten. Foto: John Ehbrecht

Som andre dagligvarekæder ønsker Lidl også at modtage varer om natten. Netop i tidsrummet 22-07 er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj i forbindelse med varelevering sat ned til 40 decibel i områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse mod 55 decibel i mellem kl. 7-18.

40 decibel svarer stort set til støjen fra et køleskab. Derfor har Lidl allerede i planlægningsfasen forud for nye butikker fået større fokus på, hvordan støjen dæmpes, så leveringsrestriktioner fra kommunerne helt undgås.

Ikke mindst ved at nedbringe støjen ved varelevering.

– Vi udvikler vores butikskoncepter hele tiden, så støjen er tænkt ind i byggeriet fra start. Det kan være i forhold til placeringen af vareleveringen, om varemodtagelsen skal overdækkes eller foregå via åbne ramper eller sluser, men det kan også være i forhold til materialevalg. Vi har været med til at udvikle en ny, støjdæmpende palleløfter på europæisk plan. Derudover uddanner vi også chaufførerne i at reducere støjniveauet, så vi arbejder på flere fronter, fortæller Henning Bakke, projektleder i Lidls logistikafdeling.

Såfremt naboer klager over støjen ved vareleveringen, undersøger kommunen som tilsynsmyndighed støjniveauet nærmere og kan give påbud om at nedbringe støjniveauet, hvis støjen viser sig højere end den vejledende grænse – og hvis butikken fortsat ønsker varelevering mellem 22 og 07.

Fleksibel levering
Og klager fra beboere behøver ikke kun komme i forbindelse med nyopførte butikker.

– Vi har for nylig haft en sag vedrørende vores 10 år gamle butik i Herlev. Har havde vi modtaget klager vedrørende støjniveauet om natten, og løste dette ved at etablere en støjmur. Naboerne fik ro, og vi kunne forsætte leveringen om natten. For os er det vigtigste, at vi sikrer en så fleksibel leveringstidspunkt som muligt, siger Henning Bakke.

Han fortæller, at en støjmur typisk koster 100.000 kr. at etablere afhængig af højde, længde og tykkelse.

Da en støjmur kan sikre en fortsat natlevering og forhindre en ekstraudgift til logistikken på omkring 50.000 kr. om året for en butik alene, er det en investering, der er givet rigtig godt ud, fortæller Henning Bakke.

Derudover kommer hele goodwilldelen og forholdet til butikkens naboer.

– På Sjælland er det efterhånden en tredjedel af vores butikker, hvor vi har støjdæmpning. Her er der flere af vores butikker, der ligger i bebyggelse og det giver selvsagt kortere afstand til naboer, når der er en butik i bunden af ejendommen. I Jylland har vi planlagt vareleveringen efter, at de butikker med leveringsrestriktioner også er dem, der er sidste stop på ruten, så vi både tager hensyn og får leveret varerne, siger Henning Bakke.

Han fortæller, at det ikke er alle kædens 107 butikker, hvor Lidl har foretaget støjdæmpende foranstaltninger for at sikre en levering om natten.

– Vi vurderer situationen fra gang til gang. Vi kan have enkelte butikker, hvor det er ligegyldigt, hvad vi gør, og hvor det aldrig kan lykkes os at nedbringe støjniveauet under decibelgrænsen. Hos vores butik ved Amager Strand skal lastbillen f.eks. bakke få meter fra en altan i ejendommen. Der må vi så levere udenfor natteperioden 22- 07, fortæller Henning Bakke.