Leverandører trækker Lidl i retten

En Lidl-kampagne med sammenligninger mellem kendte mærkevarer og discountkædens egne varer er gået over stregen, mener leverandør-organisation

Fra Lidls tilbudsaviser

DLF har valgt at gå rettens vej i en sag, hvor dagligvareleverandørernes interesseorganisation mener, Lidl er gået for vidt i annoncekampagnen “Valget er dit”, som kæden kørte sidste år.

Her sammenligner Lidl direkte priserne på velkendte mærkevarer med kædens egne mærker. Et af de forhold, DLF kritiserer, er Lidls private label pakninger, som efter DLF’s opfattelse ligger alt for tæt op af mærkevarens emballage.

Et andet kritikpunkt, som DLF fremfører, er, at priserne på mærkevarerne i Lidls annoncer ligger langt over den sædvanlige markedspris, som man finder hos andre dagligvarekæder, fremgår det af en orientering til DLF’s medlemmer.

– Jeg ønsker ikke specifikt at kommentere sagens indhold, men blot bekræfte, at vi har rejst sagen, og vi naturligvis forventer at vinde den, siger Niels Jensen, direktør i DLF.

Ret usædvanlig sag

Ellen Breddam er varemærkechef i konsulentfirmaet Plougmann Vingtoft, hvor hun rådgiver virksomheder i blandt andet varemærkebeskyttelse. Hun fortæller, at stridende parter ofte vil gå langt for at finde en løsning, før sagen ender i Sø- og Handelsretten.

– Det sker, men det er ret usædvanligt, det ligefrem kommer til en stævning. Så er man virkelig vred, siger Ellen Breddam.

Hun siger, at der forud for en stævning altid sker en afvejning af, hvor meget, man synes, de pågældende forhold skader ens brand holdt oppe imod den relation, man har med modparten.

– Grunden til, at det kommer til en retssag er ikke altid, at man tror, man vinder, men at man vil markere, at nok er nok.

Ca. 33 pct. af alle de varer, der bliver solgt i dagligvarehandlen herhjemme, er kædernes egne mærker. Men selv om andelen af private labels er stigende, medfører det ikke nødvendigvis flere tvister mellem mærkevareproducenter og dagligvarekæder.

En årsag hertil er, ifølge Ellen Breddam, at en stor del af kædernes egne mærker netop bliver produceret af mærkevareproducenterne.

Problemer med at trænge igennem over for samhandelspartnere i dagligvarehandelen har i stigende grad fået DLF til at involvere forskellige instanser og myndigheder i kampen for at varetage medlemmernes interesser.

Et af de seneste eksempler er bestræbelser på at få Folketinget til at lovgive om fair samhandel.