Leverandører støtter EU-forslag om fair samhandel

Den europæiske organisation, som Mærkevareleverandørerne er medlem af, mener dog, at lovforslaget også skal omfatte store virksomheder

De europæiske leverandører hilser det velkommen, at EU vil forbyde urimelige former for handelspraksis for at styrke de små og mellemstore virksomheder, men ser gerne, at forslaget også omfatter store leverandører. Foto Henrik Frydkjær

Europæisk detailhandel vender tommelfingeren ned til EU-kommissionens forslag om at forbyde en række tilfælde med illoyal samhandel, men til gengæld får forslaget opbakning fra de europæiske leverandører.

EU-kommissionen har taget de første skridt til at forbyde urimelig handelspraksis i...