Leverandører mangler vækst

Mens leverandørerne har svært ved at skabe vækst i omsætningen, lykkedes det bedre med at få en positiv indtjening

Foto: John Ehbrecht

Mærkevareleverandørerne oplever fortsat et marked med meget lille vækst i Danmark. Til gengæld er leverandørerne i stand til at skabe pæne driftsresultater.

Dansk Handelsblads analyse af regnskaberne fra 78 dagligvareleverandører viser, at de samlet kom gennem 2016 med en ganske beskeden vækst. Samlet set fik de 78 virksomheder en vækst på 0,5 pct.

Tallene fremgår af Dansk Handelsblads årlige regnskabsanalyse over dagligvareleverandørerne, som bliver offentliggjort i magasinet Hvem er hvem. Det udkommer i uge 6.

Målt på omsætning er de dominerende leverandører til dagligvarehandlen mejerikoncernen Arla Foods og slagterikoncernen Danish Crown.

De største

Blandt de største finder man også tobaksproducenterne Scandinavian Tobacco Group og House of Prince, men ellers er det danske virksomheder, der præger den øverste del af listen over de største dagligvareleverandører. Herefter kommer en lang række udenlandske koncerner som Unilever, L’Oreal, Orkla Foods, Kelsen og Lantmännen- virksomhederne.

Selv om nogle leverandører fik halet en vækst i land, bl.a. gennem opkøb, er dagligvarebranchen præget af fortsat lav vækst. Mens leverandørerne fik en lille samlet fremgang på toplinjen, ser resultatet bedre ud på bundlinjen.

Samlet fik leverandørerne en fremgang på 3,1 pct. i EBIT-indtjeningen i 2016.

Leverandørerne har gennem en årrække tilpasset produktion og salg, hvor omkostningerne er skåret ned. Det resulterer nu i et samlet positivt resultat i EBIT-indtjeningen, men leverandørerne peger dog fortsat på, at markedet er hårdt.

I virksomhedernes årsregnskaber går to faktorer igen som forklaring på, at det er vanskeligt at agere på det danske marked. Den ene forklaring er et hårdt konkurrencetryk, hvor kæderne presser indkøbspriserne ved årsforhandlingerne. Den anden forklaring er høje råstofpriser, som virksomhederne har svært ved at hente hjem gennem salget til kæderne.

Presset fra kæderne mod leverandørerne er meget forskellig fra produktgruppe til produktgruppe. Presset er størst i kategorier med flest private labels, hvor kæderne selv overtager en del af leverandørernes rolle. Også på områder, hvor konkurrencen fra udlandet er stor, er presset relativt størst.

Dansk salg går ned

En ny analyse fra DI Fødevarer, som bygger på tal fra Danmarks Statistik, viser samme tendens som Dansk Handelsblads regnskabsanalyse. Det indenlandske salg i føde- og drikkevareindustrien er vigende.

Fra januar til oktober sidste år steg omsætningen i føde- og drikkevareindustrien ganske vist med 2,6 pct. i forhold til samme periode sidste år, men omsætningen drives af vækst i eksporten. Derimod gik det indenlandske salg tilbage.

Dansk Handelsblad tal bakkes op af tal fra analysefirmaet Nielsen. I en analyse af dagligvaremarkedet fastslår Nielsen, at fornyet vækst er en stor udfordring for branchen. Nielsen vurderer i analysen, at det for leverandørerne på en marked præget af lav vækst er vigtigt at holde øje med produkter og trends, som forbrugerne er villige til at betale ekstra for. Desuden skal leverandørerne kigge nøje på deres strategi for promotionaktiviteter.