Ledere forventer stigende beskæftigelse

Knap 70 pct. forventer øget omsætning

Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand

Næsten halvdelen af lederne på de private virksomheder regner med, at antallet af medarbejdere vil stige i det kommende halve år.

Det viser en ny undersøgelse, som You Gov for foretaget for Lederne.

De adspurgte ledere udtrykker samtidig stor optimisme til omsætning, produktion, overskud og eksport.

Optimismen er større end i Ledernes tilsvarende undersøgelser for et halvt og et helt år siden, da henholdsvis 41 og 42 pct. af lederne kalkulerede med at skulle ansætte flere medarbejdere.

Godt fire ud af ti ledere regner med, at antallet af medarbejdere forbliver omtrent uændret, mens kun hver ottende tror, at der vil ske et fald i den samlede medarbejderstyrke i resten af 2017.

Majoriteten af ledere ser frem til et halvår med vækst i omsætning, produktion, overskud og eksport. Størst er optimismen i forhold til omsætning, hvor 68 procent af de adspurgte ledere vurderer, at deres virksomhed kan se frem til en stigning.

I undersøgelsen har 1881 svaret.