Kvindelige ledere bruger mere tid på uddannelse

Kvinderne bruger længere tid end mændene på lederudviklingsaktiviteter, viser undersøgelse fra Lederne

Foto: Colourbox

Når kvindelige ledere tager et efteruddannelseskursus, gør de det oftere på eget initiativ, end når mænd sætter sig på skolebænken. Således har knap halvdelen af de kvindelige ledere selv taget initiativet, mens det samme kun gælder for godt hver tredje mand.

Det viser en undersøgelse fra Lederne, der med hjælp fra YouGov har spurgt 4.346 ledere om deres efteruddannelse.

Kvinderne bruger også længere tid end mændene på lederudviklingsaktiviteter. Mens mændene fører an, når det gælder både korte kurser og uddannelser på op til fem dages varighed og forløb på mellem fem og 15 dages varighed, er der en klar tendens til, at de kvindelige ledere gerne bruger længere tid på lederudvikling.

22 procent af kvinderne mod 17 procent af mændene har således deltaget i lederudvikling i 16 dage eller mere, viser undersøgelsen.

Chefkonsulent i Ledernes uddannelsesteam Marianne Rasmussen mener, at der er flere forklaringer på kønsforskellene.

– Det handler blandt andet om, at kvinder generelt tager mere uddannelse. Der er en overvægt af kvinder på de videregående uddannelser, og det smitter også af på efteruddannelserne. Dels er man mere tilbøjelig til at binde an med et længerevarende efteruddannelsesforløb, hvis man én gang har haft en god oplevelse med uddannelse, og dels har man adgang til et større udbud af lederuddannelser med en videregående uddannelse i bagagen, siger Marianne Rasmussen.