Kunder skal ikke opleve udsolgte hylder

Brancheorganisationen Dagligvareleverandørerne (DLF) går snart i gang med et pilotprojekt, der skal hindre, at kunderne i butikkerne oplever tomme hylder.
DLF arbejder på at få leverandører og kæder med i projektet og regner med at kunne starte projektet inden sommerferien.
Flere leverandører har forklaret DLF, at de oplever udsolgt-situationer i butikkerne.
Ifølge markedschef Lars Danielsen i DLF skyldes det bl.a. , nye it-systemer i kæderne, og at butikkerne i dag har færre medarbejdere til at fylde hylderne op. Desuden nævner han, at mere præcise forecasts vil mindske risikoen for udsolgt-situationer.
Discountbutikker
DLF har derfor taget initia
tiv til at finde løsninger på
problemet. Man drøfter med både leverandører og kæder, hvordan pilotprojektet skal gennemføres, så kunderne i dagligvarebutikkerne ikke i fremtiden oplever tomme butikshylder.
Lars Danielsen oplyser til DLF's nyhedsbrev, at det især er i discountbutikkerne, at der er behov for at få målt udsolgt-situationer.
DLF fungerer som igangsætter af pilotprojektet, men målingerne og det videre forløb vil blive varetaget af en ekstern partner. - Formålet med projek
tet er, at forbrugerne ikke møder tomme hylder i butik
kerne - noget, som kommer
både leverandørerne og deres kunder til gode, siger Lars Danielsen.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis