Kommuner skal klare tvister om centre

Hvis to kommuner ikke kan blive enige om planerne for et nyt aflastningscenter, bliver det en sag for erhvervsministeren

Foto: Folketinget Erhvervsminister Brian Mikkelsen, Det Konservative Folkeparti.

Et af de centrale punkter i forslaget til de nye detailhandelsbestemmelser i planloven bliver kommunernes nye muligheder for at etablere nye aflastningsområder. Et andet at udvide de eksisterende aflastningsområder.

Lovforslaget er efter ønske fra handlen blevet tilpasset, så...