Kommuner afviser nye dagligvarebutikker i udkanten af byerne

Kommuner vil have handlen samlet i centrum, så dagligvarekæder får sværere ved at placere nye butikker i udkanten af centerbyer

Arkivfoto: Ulrik Samsøe Figen

Det er ikke kun dagligvarekæderne imellem, at der foregår en stærk positioneringskamp om butiksplaceringer. Kampen foregår i høj grad også mellem kæder og kommuner.

I Skanderborg Kommune har udvalg bestående af borgere, erhverv og foreninger fra de fire centerbyer Hørning, Ry, Låsby og Galten-Skovby netop givet deres bud på byernes vækst og fremtidige placering af detailhandlen.

Og her tegner der sig et ganske klart billede i tre af de fire centerbyer: Midtbyen skal afgrænses, så arealet til at etablere butikker bliver koncentreret og indskrænket.

Resten af artiklen
er kun for vores abonnenter.

Bliv abonnent