Klagenævn annullerer fødevareaftale til et mia.-beløb

Hørkram vandt et SKI-udbud om levering af fødevarer til 51 kommuner, men en konkurrent klagede til Klagenævn for Udbud

Hørkram Foodservice vandt i efteråret 2016 et udbud fra SKI, Staten og Kommunernes Indkøbs service, der indgår rammeaftaler mellem offentlige institutioner og private leverandører.

Men Hørkram var ikke alene om at byde ind, og da Hørkram blev valgt som eneleverandør, indgav Dansk Cater en klage.

En kendelse fra Klagenævn for Udbud giver Dansk Cater medhold i fire ud af ni hovedklager og kræver, at SKI annullerer aftalen med Hørkram.

SKI skal yderligere i sagsomkostninger til Dansk Cater A/S betale 100.000 kr.

Aftalen mellem SKI og Hørkram er en såkaldt forpligtende aftale, der betyder, at institutioner i de 51 kommuner, der er med i aftalen, skal gøre deres indkøb af fødevarer hos Hørkram, når indkøbet overstiger 1500 kr.

Aftalen er 4-årig og trådte i kraft 1. januar 2017. Varesortimentet omfatter ca. 4.500 varelinjer og havde en anslået værdi på ca. 1,6 milliarder kr.

Hørkram vinder milliard-udbud

Sagen kan ankes, og SKI skriver på sin hjemmeside, at man i øjeblikket gransker kendelsens konsekvenser.

SKI skriver yderligere om afgørelsen blandt andet:

”Dansk Cater havde afgivet det tredjebedste tilbud og valgte efter aftalen var underskrevet at klage over udbuddet.”

”Klagenævnets kendelse skaber usikkerhed om muligheden for at bruge rammeaftalen. SKI er derfor i øjeblikket ved at granske kendelsen i samarbejde med Kammeradvokaten med henblik på at vurdere kendelsens konsekvenser, rækkevidde og mulige tiltag fremadrettet.”

Læs hele kendelsen