Kampagne for at sige ja tak til reklamer

Stadig flere husstande vælger at sige nej til reklamer.
En gruppe forbrugere, der organiserer sig i bevægelsen Reklamer Ja Tak, ønsker at vende forbrugervalget om, så de danske husstande aktivt skal tilvælge reklamer, hvis de ønsker at modtage dem i postkassen.
Det siger EU imidlertid nej til. Det får bevægelsen Reklamer Ja Tak til at forstærke kampen mod EU-reglerne, og der er stor opbakning på sociale medier som Facebook.
Dansk Folkepartis skatteordfører i Folketinget, Dennis Flydtkjær, har bedt skatteminister Benny Engelbrecht (S) undersøge sagen, da regeringen faktisk har skrevet i regeringsgrundlaget, at den vil undersøge, om der kan etableres en ja tak til reklamerordning. Den vil betyde, at kun de forbrugere, der aktivt tilkendegiver, at de ønsker reklamer, vil modtage dem.
Nej fra EU
Skatteministeriet har kontaktet Europa-Kommissionen, men mener, at ordningen vil være i strid med EU-retten, da den vil begrænse udenlandske supermarkedskæder i at reklamere over for danske forbrugere.
- I stedet blev regeringen, i samarbejde med de toneangivende forbruger- og erhvervsrepræsentanter bag den eksisterende nej takordning, enige om at revidere ordningen med en væsentlig enklere tilmeldingsprocedure via internettet, skriver Benny Engelbrecht i sit svar til Folketinget.
Bevægelsen Reklamer Ja Tak har oprettet en hjemmeside, hvor interesserede forbrugere kan tilmelde sig kampagnen for at få ændret EU's direktiv om urimelig handelspraksis.
På Facebook har kampagnen foreløbig flere end 10.000 støtter.
Uholdbart
Initiativtager til kampagnen, Philip Hahn-Petersen, siger:
- I dag skal man selv tilmelde sig Reklamer Nej Tak ordningen hvert år, for at blive fri for de husstandsomdelte tilbudsaviser i postkassen.
Det mener vi ikke er en holdbar løsning. EU blokerer for indførelsen af en aktiv tilvalgsordning med deres totalharmoniseringsdirektiv om urimelig handelspraksis.
Der vil være samme beskyttelse i at omdanne direktivet til et harmoniseringsdirektiv.
- Efter at Folketinget blev blokeret for indførelse af en Ja Tak ordning arbejder vi for en ændring i reglerne på EU plan. Vi vil en løsning, der sikrer samme forbrugerbeskyttelse i hele EU, men samtidig tillader de enkelte medlemslande at hæve niveauet, siger han.
"EU blokerer for indførelsen af en aktiv tilvalgsordning. " PHILIP HAHNPETERSEN, REKLAMER JA TAK

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis