Kamp mod afgifter forstærkes

Venstre, De Samvirkende Købmænd og Bryggeriforeningen går sammen om at arrangere en forbrugerkonference om afgifter eller nudging.

Store dele af erhvervslivet har fokus på at få fjernet eller nedsat en lang række punktafgifter, og alt tyder på, at afgifter vil blive et vigtigt tema frem...