Jeg vil så gerne være politisk korrekt, men jeg må ikke

Ugens kommentar, John Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd

Adm. direktør i DSK, John Wagner. Foto: DSK

”Med lov skal land bygges”, står der over døren til Folketinget og på Domhuset i København.

Sådan er det: Lov er lov, og lov skal holdes, som jeg gang på gang har tilkendegivet det de seneste uger, hvor Kræftens Bekæmpelse – og Politiken – har skældt ud på hele dansk dagligvarehandel for ikke at overholde den lovbestemte aldersgrænse for salg/ køb af tobak, og hvor foreningen Alkohol & Samfund (foranlediget af Erhvervspakkens velkomne nedsættelse af afgifterne på cider og alkoholsodavand) har sagt, at vi heller ikke holder aldersgrænserne for salg/køb af alkohol.

Vi kender alle butikkernes både gode og dårlige undskyldninger, men de hjælper ikke.

Overhovedet ikke! Vi har simpelthen en dårlig sag, når vi ikke overholder landets lovgivning – og vi kan ikke med god samvittighed klandre vore politikere, domstole og politi noget som helst, hvis vi ikke bliver bedre til konkret håndhævelse af aldersgrænserne.

Så er det sagt og skrevet!

Og som lobbyist for lavere afgifter på de grænsehandelsfølsomme varer i nu over 22 år skal jeg tilføje: Vi får formentlig ikke flere afgiftslempelser, hvis vi ikke påtager os det samfundsansvar at overholde aldersgrænserne og dermed begrænse salget af tobak og alkohol til de unge.

Tværtimod risikerer vi efter et valg, hvis det politiske pendul svinger fra ”blå” til ”rød”, afgiftsforhøjelser af historiske dimensioner, højere aldersgrænser og påbud om at skjule tobakken i butikken.

Med andre ord: Vi har selv et kæmpe ansvar for, hvad fremtiden byder.

Når det er sagt, skal også siges, at det ikke altid er så let at tage samfundsansvar, som politikerne anbefaler os.

Da vi for nylig indgik den såkaldte partnerskabsaftale med sundhedsministeren om at overholde loven – ja, det er lidt af en falliterklæring, at det skulle være nødvendigt! – var vi i DSK og også et par andre aktører i dagligvarehandlen parate til også frivilligt at aftale, at vi i fremtiden beder alle tobakskunder om legitimation af alder, hvis de synes at være under 23 år.

Og vi var tillige klar til frivilligt at aftale, at vi en kampagneuge om året skulle bede alle om legitimation – for også over for forældrene at sætte fokus på overholdelse af aldersgrænserne.

Forslaget om de ekstraordinære frivillige tiltag faldt imidlertid til jorden.

Ikke på grund af uenighed mellem dagligvarehandlens aktører. Ikke på grund af modstand fra tobaksindustrien. Ikke på grund af modstand fra sundhedsministeren og politiske partier. Eller på grund af demonstrationer på Christiansborg Slotsplads.

Forslagene måtte droppes, fordi Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lod forstå, at det ville blive betragtet som ”samordnet praksis” og dermed en overtrædelse af konkurrenceloven, hvis vi på den måde ville opføre os politisk korrekt.

Når lov er lov, og lov skal holdes, kan vi jo ikke bryde konkurrenceloven.

Men måske skulle Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tage en tur over Øresund eller såmænd bare gå ind på www.svenskdagligvaruhandel.se/ riktlinjer/ og se, hvad man kan og må i Sverige.